فلسفه مارنو

ما برای خلق کردن آمدیم...

ــــــــــ          الهام از دنیای شرق

اوریگامی: هنر تا کردن کاغذ

اوریگامی سرگرمی محبوبی ژاپنی‌ها است که توانسته راه خود را به دل طرفداران خود در سراسر جهان باز بکند. در این سنت قدیمی ژاپنی، تنها با تا کردن کاغذ، اشکال و طرح‌هایی زیبا آفریده می‌شود. هنر اوریگامی توانسته پای خود را از سرگرمی فراتر گذاشته و کاربردهایی در ریاضی، شیمی، خودروسازی و صنایع فضایی پیدا کند.

ــــــــــ          کاغذ، استعاره‌ای از زندگی

همین یک زندگی را داریم

زندگی را یک بار زندگی می‌کنیم و باید از فرصت‌های محدودی که داریم استفاده کنیم. همان‌طور که برای درست کردن اوریگامی هم تنها یک تکه کاغذ داریم. تکه کاغذی که بارها و بارها تا می‌شود و تاهایی که در ابتدا بی‌معنی به نظر می‌رسند. زندگی هم پر است از اتفاق‌ها؛ اتفاق‌هایی که شاید معنی آن‌ها را درک نکنیم اما همگی در تبدیل شدن ما به نسخه‌ای بهتر از خود تأثیرگذار هستند.

ــــــــــ          بی‌نهایت امکان

کافی است پتانسیل‌ها را آزاد کنیم

برای خلق پیچیده‌ترین طرح‌ها نیازی به بُریدن، چسب زدن و حتا کاغذ بیشتر نداریم. باید خطوط تای درست را پیدا کنیم و مشغول به تا زدن شویم. همین یک تکه کاغذ برای درست کردن هر چیزی کافی است. اوریگامی هنر استفاده از داشته‌هاست. ما باور داریم که طراحی هم هنر استفاده از داشته‌ها برای خلق ارزشی جدید است. می‌توانیم از چیزهایی که داریم برای ساختن فردایی بهتر استفاده کنیم.

ــــــــــ          آرزوهای بزرگ

با هم به جاهای بهتری می‌رسیم

در افسانه‌های ژاپنی آمده که اگر ۱۰۰۰ دُرنای کاغذی درست کنید به آرزوی خود می‌رسید. ما هم آرزویی بزرگ در سر داریم. اگر هر کس گوشه‌ای از کار را بگیرد می‌توانیم تغییری بزرگ ایجاد کنیم. اگر به جای این که یک نفر هزار دُرنا درست کند، هزار نفر تنها یک دُرنا درست کنند خیلی زودتر به آرزوهای خود می‌رسیم. کافی است دست به دست هم دهیم و هر روز گوشه‌ای از کار را جلو ببریم.

ــــــــــ          پیدا کردن تای درست

همیشه در حال خلق کردنیم

اوریگامی هنر تصور کردن قدم بعدی است. تایی که الان می‌زنیم ممکن است چند مرحله بعدتر اثر خود را نشان دهد. بنابراین انقدر تاهای مختلف را امتحان می‌کنیم تا به آن‌چه می‌خواهیم برسیم. برای خلق اثری جدید باید بتوانیم تاهای درست را تشخیص دهیم. همان‌طور که طراحی هم رویکردی منظم برای یافتن، شناسایی و خلق ارزش است، یک طراح دائم به فکر پیدا کردن فرصت‌هایی جدید برای خلق ارزش می‌گردد.